Nye papircontainere

Renovasjonsetaten har i uke 29 byttet ut samtlige av våre gamle papircontainere med nye. De nye papircontainerne er låst og har en åpning på toppen for innmating av papp- og papiravfall. Dersom avfallet ditt ikke får plass i åpningen så må det kuttes/rives i mindre deler slik at det får plass. Dette gjelder uansett størrelse på avfallet, og det er ikke lov til å plassere avfall på utsiden av containerne. Alt avfall skal plasseres i de respektive containerne, og avfall plassert utenfor containerne vil bli fjernet for eiers regning jfr. Husordenreglene §12.

En ekstra papircontainer

Vi har nå fått på plass en tredje papircontainer i søppelskuret. Som det står klistret på containeren så skal den kun benyttes til papir og papp.

Alle beboere som skal kaste papir og papp oppfordres til å brette store pappesker flate slik at vi slipper overfylte pappcontainere slik vi har opplevd hver uke frem til nå. Dersom pappesken er for stor til å få plass, så må den rives/klippes i mindre biter først.

Det sier seg selv at dersom alle som kaster sine Kolonial-esker og emballasje til store nyinnkjøpte ting som støvsugere, TV og møbler uten å brette, klippe eller trampe dette flatt så vil vi ikke få plass til alt papir- og pappavfallet mellom hver tømming.

ADVARSEL: Falske alarmselgere

Styret er blitt gjort oppmerksom på falske alarmselgere som hevder de kommer fra alarmselskapet Sector Alarm og er engasjert av styret. Dette medfører ikke riktighet, og de som utgir seg for dette er mest sannsynlig personer som ønsker adgang til oppgangene samt befare leilighetene i sameiene for fremtidige kriminelle handlinger som f.eks. innbrudd.

Blir du kontaktet at disse selgerne skal de IKKE slippes inn i oppgangen. Oppgi heller ikke noen slags informasjon til disse personene (f.eks. personalia, ferieplaner, verdier etc.).

Disse personene skal avvises og vi anbefaler beboere som påtreffer disse å kontakte Oslo Politidistrikt på tlf. 22669050.

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B