Om sameiene

Postadresse:

VELFORENINGEN DRIFTSFELLESSKAPET FOR SAMEIENE EKEBERGVEIEN 31-37 B
c/o S&J Eiendomsforvaltning
Postboks 8804 St. Olavs Plass
0028 Oslo

Organisasjonsummer: 995 782 758

Forretningsfører:

S&J Eiendomsforvaltning AS
http://www.sjeiendom.no

Besøksadresser:

Sameiene Ekebergveien 31-37b består av:

  • Sameiet Ekebergveien 31
  • Sameiet Ekebergveien 31B
  • Sameiet Ekebergveien 33
  • Sameiet Ekebergveien 33B
  • Sameiet Ekebergveien 35
  • Sameiet Ekebergveien 35B
  • Sameiet Ekebergveien 37
  • Sameiet Ekebergveien 37B.

Sameiene ligger under felles administrasjon hos Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37 B (org. 995 782 758)

Webansvarlig:
Stian Martinsen
Ekebergveien 35B
0196 OSLO

Vaktmester:
Adrian Starheim
Ekebergveien 31
0196 OSLO
Tlf. 468 95 758

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B