Info fra TT-teknikk

Her kan dere laste ned informasjon om TT-teknikks arbeid i sameiene.

Fremdriftsplan – Ekebergveien 31-37b

Rørfornyingsarbeid på bunnledningene

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B