FAQ

Velkommen til vår FAQ-side. FAQ står for «frequently asked questions», på godt norsk «Ofte stilte spørsmål». Rett som det er kommer det inn spørsmål fra beboere. Her vil vi forsøke å legge ut de oftest stilte spørsmålene som kommer inn.

– Hvordan fyller jeg på vaskekortet?
Dette gjøres hos vaktmester. Du kan velge mellom to beløp: 250 eller 500 kr. Innbetalingen kan gjøres via Vipps.

Gå til kjøp og betal (hvis du har engelsk Vipps velg Buy and pay). Velg så nummer 550213 som mottaker og betal kr. 250 eller kr. 500.

Etter innbetaling kan du kontakte vaktmester for å avtale oppfylling av kortet. Husk å ta med telefonen da kvitteringen på skjermen må vises frem som kvittering for innbetalingen.

Innbetalingen kan også gjøres via vanlig bankoverføring til konto 5005 05 16641. Husk å oppføre «Vaskekort» og navn som melding til mottaker. Kvittering fra bank eller utskrift fra nettbank vises til vaktmester for oppfylling.

– Kan jeg vaske når jeg vil?
I fellesvaskeriet er det oppført en tavle med datoer og klokkeslett. Hver dato har fire tidsluker med tre timer vask; 8-11, 11-14, 14-17 og 17-20. Det er ikke tillatt å vaske på søndager, og på lørdager er det ikke lov å vaske etter 17:00. Hver husstand kan få utdelt en hengelås som benyttes til å reservere dato og klokkeslett ved at låsen låses fast til en ledig tidsluke på tavlen. Det er kun tillatt med en lås per husstand og kun en reservasjon per tidsluke. Hengelåser som ikke er utdelt av vaktmester blir fjernet. Vennligst respekter andre beboeres reservasjoner på tavlen. Den som «stjeler» andre beboeres reserverte vasketider risikerer å få sine klær fjernet fra vaskemaskin/tørketrommel for egen risiko og ansvar.

VIKTIG! Dersom vaskemaskin/tørketrommel ikke er tatt i bruk innen 20 minutter etter oppsatt tid på tavlen, falle reservasjonen bort og andre beboere står fritt til å benytte vaskeriet i stedet. 

– Jeg har egen bil. Hvordan får jeg parkeringsplass?
Parkering på fellesarealer er kun tillatt på de oppmerkede plassene. Tildeling skjer i januar av styrets parkeringsansvarlige. Seksjonseiere blir tildelt plasser først etter ansiennitet og deretter blir leietakere tilbudt plass. Eiere går foran leiere.

– Jeg har ikke bil, men det hender at jeg har besøk av noen med bil. Hvor kan de parkere?
Vi har dessverre ikke nok plass til å kunne tilby noen gjesteparkering. Gjester må finne ledige plasser i gatene rundt i området. Husk at våre parkeringsplasser er regulert etter privatrettslige regler. Feilparkering kan medføre borttauing for eiers egen risiko og kostnad.

– Hvem kan jeg kontakte dersom noen har stjålet parkeringsplassen min eller parkert slik at de er til hinder for normal ferdsel?
Vi har avtale med parkeringsselskapet P-Service AS.
Hvis en bil har feilparkert slik at det er behov for tauing, kan beboerne selv kontakte P-Service på tlf. 412 55 384. Utenom normal åpningstid kan man ringe vakttelefon på 926 70 999.

– Jeg har nettopp flyttet hit og trenger internett. Hvem kan levere dette hos meg?
Alle boligene er utstyrt med en koblingskontakt fra Telenor som leverer signal for både internett og tv. I sameienes fellesutgifter er Telenors produktpakke «Komplett 50» inkludert. Det betyr at du som beboer får Telenors grunnpakke med TV-kanaler, TeWe dekoder inkl. TeWe-tjenesten samt bredbånd med nedlastingshastighet på 50Mbit. Beboere som ønsker flere kanaler eller raskere internett kan selv bestille dette på Min Side hos Telenor. Hver enkelt beboer blir fakturert individuelt for tilleggstjenestene utover «Komplett 50». Det kan også leveres kobber-basert internett på ADSL, men pga. avstand til Telenor sin telefonsentral vil hastigheten med ADSL-bredbånd være langt under det som tilbys via vår kabel-avtale med Telenor. 

– Jeg vil ha andre tilbud enn det Telenor kan tilby. Hva kan jeg gjøre?
Beboerne har ikke lov til å montere opp utvendige signalantenner som f.eks. parabol jfr. Husordensreglenes §10 som omhandler eksteriøret i sameiene. Ønskes det andre løsninger enn Telenor sine tilbud, kan beboerne benytte seg av frittstående IPTV-leverandører eller RiksTV med innendørs antenne. Se RiksTVs nettsider for informasjon om priser og produkter.

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B