Arkiv for Nytt fra styret

Høstdugnaden 2018

Vi inviterer til årets høstdugnad lørdag 6. oktober kl. 10:00

Vi oppmoder alle til å delta, både på dugnadsarbeidet og den sosiale sammenkomsten etter dugnaden. Både de som eier og de som leier er velkommen!

De som ikke kan delta bes vennligst si i fra til vaktmester eller styreformann.

På søndagen etter dugnaden vil det bli anledning til å benytte søppelcontaineren.

NB! DETTE SKAL IKKE KASTES I CONTAINEREN:

  • Gamle bildekk
  • Malingrester
  • Materiale i forbindelse med oppussing av leilighet (f.eks. murstein og murpuss) eller flytting.
  • Hvitevarer og andre elektriske artikler som skal til el-retur.

 

Vel møtt!

Med hilsen,
Styret

Nytt fra styret

Vi har noen endringer i styret for Sameiene Ekebergveien 31-37B.

Ina Foss, Eigil Sundberg og Rune Flaten har gått ut av styret og blitt erstattet av Toril Wettre, Tone Larsen og Karina Holland.

Mari Nysæther har blitt valgt inn som ny formann etter Roger Kristoffersen, og fra 1. juni tar Serif Jugo over som vaktmester etter Tore Sandsbråten.

Komplett oppdatert liste over styret og kontaktpersoner ligger som alltid under «Om styret«

Invitasjon til ordinært årsmøte/sameiemøte 8. mai 2018

Det avholdes ordinært årsmøte/sameiemøte 8. mai 2018.

Sted: Bekkelagshuset, Kongsveien 50.

Tidspunkt: 18:00

Formell innkalling med all relevant informasjon vil bli sendt ut i forkant av møtet.

Forslag som sameiere ønsker behandlet under møtet sendes skriftlig til styret innen 01.03.2018. Saker som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet i det ordinære årsmøtet/sameiemøtet.

For å sikre en god og effektiv behandling av saker som kommer inn til møtet, ønskes det at:

  • Det kommer klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøtet
  • Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Forslaget sendes til styret v/ styreleder Roger Kristoffersen

 

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B