Arkiv for Nyheter

Vårdugnad 2021

Vi gjennomfører dugnad 8. mai fra kl. 10:00.

Den gjennomføres ved at alle kan gjøre oppgaver i henhold til smittevernsreglene. Det blir hengt opp en liste utenfor 35 B hvor dere kan krysse av på oppgaver dere ønsker å ta. Dere kan også på eget initiativ rydde, feie, klippe og luke der dere ser det trengts.

Det blir servert kaffe og noe å bite i rundt kl. 13, men dessverre blir det ingen sosial sammenkomst på kvelden i vår.

Ikke fyr for kråka

Vi er inne i en svært kald periode, og fyringsanleggene går for fullt. Derfor er det viktig at vi ikke fyrer for kråka, som man pleier å si.

For å holde kostnadene så lave som mulig ber vi alle beboere om å vennligst:

  • Stenge alle vinduer i oppgangene om de står åpne.
  • Påse at ytterdører ikke settes åpne mer enn helt nødvendig.
  • Lufte fornuftig ved å stenge av radiatoren når vinduene er åpne.

På forhånd takk for at dere alle bidrar til fornuftig fyring i kuldesesongen.

Hilsen styret

 

Karl Stenersen – Arkitekten bak bygningene i sameiene Ekebergveien

Dette innlegget er skrevet av Eivind Moe i Ekebergveien 35

 

Karl Stenersen (1899- 1983). Foto: Ukjent, faksimile fra Studentene fra 1920 (1970).

Karl Stenersen ble født i 1899 og vokste opp i Kristiania. 18 år gammel og skoletrøtt jobbet han som assistent for byarkitekt Harald Hals, blant annet med å bygge modeller for Ullevål Hageby. Han tok eksamen artium som privatist i 1920. Deretter studerte han til arkitekt på NTH i Trondheim og tok eksamen i 1924. Etter eksamen jobbet han for ulike arkitekter og gjorde samtidig flere studiereiser til blant annet Belgia, Frankrike, Italia, Nederland, Stockholm, Tyskland og Finland. Her må han ha møtt og studert modernismen («funkis»), som var den nye og førende retningen innen arkitekturen på denne tiden, med navn som Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius og Alvar Aalto i spissen. Karl Stenersen startet eget kontor i 1933 i Valkyriegata 17 på Majorstua hvor sameiene i Ekebergveien antagelig var noe av det første han tegnet.

Inspirert av modernismen var han bevisst på hvordan han plasserte boligene i terrenget slik at alle skulle få mest mulig tilgang til lys, luft og grøntområder. Dette er mangelvare i dagens boligutbygging, hvor utnyttelse, effektivitet og profitt ofte fører til at kun de rikeste har tilgang til dette. 

Perspektivtegning utført av Karl Stenersen i 1934 viser Sameiene Ekebergveien 31-37B og er vedlagt byggesøknaden. Adressen før utbygging må ha vært Ekebergveien 39. Tegningen er hentet som pdf fra Plan og bygg eiendom – Oslo kommune.

Bygningene i Sameiene Ekebergveien har flere trekk som kjennetegner modernismen. Rene geometriske former uten ornamentikk, hjørnevinduer og enkle, solide materialer. En lav forsenkning i fasaden der vinduene møtes i hjørnene, understreker at vinduene løper i et bånd rundt bygningen. Bærende elementer er i armert betong. Modernistene på 20 og 30 tallet utviklet en fargepalett som antagelig kan ha inspirert Stenersen. Rødfargen på vinduskarmer og vindskier skaper slektskap med de røde taksteinene og den røde teglen. Grå skiferheller dekker den nedre delen av muren, beskytter pussen og gir visuell tyngde. Helheten spiller sammen med de grønne omgivelsene i sommerhalvåret, men også med høstfarger og den hvite snøen vinterstid.

Av andre byggverk kan nevnes

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B