Arkiv for admin

Juni-nytt fra styret

Vedlikeholdsoppgaver

Det nye styret har hatt sitt første møte og fordelt arbeidsoppgaver.

Spillvannsledninger:               Thomas Jørgensen, Rolf Ivar Havnø og Roger Kristoffersen
Havestell og beplantning:    Marthe Parmer
Vinduer:                                            Anders Opsahl
Maling av blokkene:                 Asbjørn Johnsen

 

Styret vil utarbeide en vedlikeholdsplan.

Soilrør og spillvannsledninger

Det siste utkastet på anbudspapirer er gjennomgått og godkjent. De sendes ut på en anbudsrunde i juni. Ytterligere informasjon kommer.

 

Vår hjemmeside

Adressen er: http://www.ekebergveien.no/
Dersom dere har noe å bidra med: vi har ny e-post adresse:

 

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B