Ikke fyr for kråka

Vi er inne i en svært kald periode, og fyringsanleggene går for fullt. Derfor er det viktig at vi ikke fyrer for kråka, som man pleier å si.

For å holde kostnadene så lave som mulig ber vi alle beboere om å vennligst:

  • Stenge alle vinduer i oppgangene om de står åpne.
  • Påse at ytterdører ikke settes åpne mer enn helt nødvendig.
  • Lufte fornuftig ved å stenge av radiatoren når vinduene er åpne.

På forhånd takk for at dere alle bidrar til fornuftig fyring i kuldesesongen.

Hilsen styret

 

Comments are closed.

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B