Fyringssesongen 20/21 har startet

Fyringssesongen for høst-vinter 2020/2021 har startet opp igjen. I den forbindelse ber vi alle om å lufte sine radiatorer slik at eventuell luft får sluppet ut. Dette er spesielt viktig for de som bor i de øverste leilighetene. Ta kontakt med vaktmester dersom du er usikker på hvordan dette skal gjøres.

Vi ber også alle våre beboere om å lufte sine leiligheter (åpent vindu) fornuftig når fyringen er på. Å lufte med åpent vindu mens radiatorene er på medfører økte fyringsutgifter i tillegg til at det øker faren for kondens og istapper på utsiden av bygget. De som har behov for å lufte skikkelig ut i leiligheten bør derfor skru av radiatorene mens luftingen pågår.

Comments are closed.

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B