Nye papircontainere

Renovasjonsetaten har i uke 29 byttet ut samtlige av våre gamle papircontainere med nye. De nye papircontainerne er låst og har en åpning på toppen for innmating av papp- og papiravfall. Dersom avfallet ditt ikke får plass i åpningen så må det kuttes/rives i mindre deler slik at det får plass. Dette gjelder uansett størrelse på avfallet, og det er ikke lov til å plassere avfall på utsiden av containerne. Alt avfall skal plasseres i de respektive containerne, og avfall plassert utenfor containerne vil bli fjernet for eiers regning jfr. Husordenreglene §12.

Comments are closed.

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B