ADVARSEL: Falske alarmselgere

Styret er blitt gjort oppmerksom på falske alarmselgere som hevder de kommer fra alarmselskapet Sector Alarm og er engasjert av styret. Dette medfører ikke riktighet, og de som utgir seg for dette er mest sannsynlig personer som ønsker adgang til oppgangene samt befare leilighetene i sameiene for fremtidige kriminelle handlinger som f.eks. innbrudd.

Blir du kontaktet at disse selgerne skal de IKKE slippes inn i oppgangen. Oppgi heller ikke noen slags informasjon til disse personene (f.eks. personalia, ferieplaner, verdier etc.).

Disse personene skal avvises og vi anbefaler beboere som påtreffer disse å kontakte Oslo Politidistrikt på tlf. 22669050.

Comments are closed.

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B