Søppelcontaineren utenfor 37/35B

Som varslet via oppslag i alle oppgangene, står det nå en søppelcontainer rett utenfor 37 og 35B som alle beboere kan kaste sitt avfall i med unntak av EL-avfall og annet miljøfarlig avfall.

Containeren viste seg å bli veldig fort full, og det er beklagelig å se at enkelte beboere ikke kan respektere de begrensningene som gjelder for avfall. Dette fordyrer leveringen, og gjør at vi i fremtiden ikke kan bestille container for avfallshåndtering.

Dersom styret i sameiene skal fortsette med denne tjenesten er vi avhengig at alle beboere respekterer begrensningene for farlig avfall. 

Når det gjelder elektrisk avfall vil vi i høst tilby bortkjøring av slikt med egen bil. For øvrig kan elektrisk avfall (unntatt hvitevarer) leveres til Oslo Kommunes gjenbruksstasjon på Ryen. Alle med GjenbruksID («Oslonøkkel») kan levere sitt avfall gratis her. Elektrisk avfall (inkludert hvitevarer) kan også leveres gratis hos elektronikkforhandlere som selger dette, som f.eks. Elkjøp og Power selv om du ikke har kjøpt varen der. 

Comments are closed.

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B