Praktisk informasjon for Sameiene

I siste styremøte 23.04.2020 ble det bestemt å sende ut praktisk informasjon til alle seksjonseiere i Ekebergveien 31-37B. Eiere som har leietakere i sine seksjoner er ansvarlige for at informasjonen blir mottatt og forstått av leietaker.

SØPPEL

Avfall skal kastes i beholderne i skuret. Hvis disse er fulle, må man vente til de er tømt. Det er viktig at søppelet legges i beholderne, da det ellers tiltrekker seg fugler, rotter, etc. Det er kun ordinært husholdningsavfall i lukkede kildesorteringsposer/vanlige bæreposer som kan kastes i beholderne. Husk å kildesortere papir, plast og matavfall – beholderne er merket i tråd med dette.

Det er ikke anledning til å kaste gjenstander, farlig avfall etc. Ingenting må plasseres ved beholderne.

Glass og metall skal kastes i beholderne som står i krysset Ekebergveien/Alnafetgata. Der står det også en gjenbruksstasjon for klær.

Gamlebyen mobile minigjenbruksstasjon befinner seg på samme sted og er åpen hver torsdag ettermiddag (for tiden dessverre stengt pga smittesituasjonen.) De tar imot elektrisk avfall, malingrester, spraybokser etc.

Beboere har anledning til å bruke containere som leies inn vår og høst i forbindelse med dugnad, etter at dugnad er gjennomført. Se oppslag for hva som kan kastes.

OPPUSSING

Ved oppussing er det viktig med godt renhold i trapper og øvrige fellesarealer.

Det er ikke tillatt å oppbevare oppussingssøppel, materialer o.l. på fellesarealene inne eller fellesarealene ute, f.eks. plenen. Avfall etter oppussing oppbevares inne i eierseksjonen og kjøres deretter til gjenvinningsstasjonen.

Det er kun anledning til renovering/ombygging inne i egen seksjon, altså ikke i eller via fellesareal. Dersom slike ombygginger gjøres via fellesarealer, vil det bli krevd erstatning og tilbakestillelse til opprinnelig stand.

Vær forsiktig med veggene i trappeoppgangen ved frakt av større gjenstander. Veggene er skjøre, og det er fort gjort å skade murpussen. Ved skade vil man være ansvarlig for å tilbakestille til opprinnelig stand. Hvis ikke dette skjer, vil man bli stilt økonomisk ansvarlig.

Når det gjelder rør, anbefales det ikke at det gjøres arbeid av andre enn autoriserte håndverkere. Dette fordi soilrørene er felles, samt at arbeid som ikke er utført av autoriserte, vil kunne påvirke garanti og antatt levetid på disse.

Mange av veggene i eierseksjonene er bærevegger. Disse må ikke rives uten godkjenning fra en statiker.

Utskiftning av radiator må skje utenom fyringssesongen og gjøres etter nærmere avtale med vaktmester.

VASKEROM

Vaskekort kjøpes hos vaktmester. Kortet fylles på ved hjelp av Vipps.

I tilknytning til vaskerommet henger en tavle hvor man kan reservere vaskemaskin på ønsket dato og klokkeslett. Vaskerommet kan benyttes fra 08.00 – 20.00 mandag til fredag og 0800 – 17.00 på lørdag. Stengt på søn – og helligdager.

Vaskerommet blir rengjort ukentlig i vinterhalvåret, annenhver uke i sommerhalvåret.

Alle som bruker fellesvaskeriet er ansvarlige for å holde orden. Eventuelt avfall kastes i søppelbøtten som står i vaskerommet.

Comments are closed.

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B