Brukermanual til porttelefon

For noen måneder siden fikk vi installert nye porttelefoner i sameiene, og hver enkelt seksjonseier fikk selv velge mellom fire forskjellige svarapparater i sin boenhet. Det er flere beboere som har etterspurt brukermanualer til sine svarapparater ettersom flere av disse har mer enn en knapp.

Vedlagt ligger brukermanual til hver av modellene som er i omløp hos oss.

Comments are closed.

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B