Årsrapport og protokoll fra årsmøtet 2019

Vedlagt ligger årsrapport og møteprotokoll fra årsmøtet 2019 holdt i mai.Comments are closed.

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B