Invitasjon til ordinært årsmøte/sameiemøte 8. mai 2018

Det avholdes ordinært årsmøte/sameiemøte 8. mai 2018.

Sted: Bekkelagshuset, Kongsveien 50.

Tidspunkt: 18:00

Formell innkalling med all relevant informasjon vil bli sendt ut i forkant av møtet.

Forslag som sameiere ønsker behandlet under møtet sendes skriftlig til styret innen 01.03.2018. Saker som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet i det ordinære årsmøtet/sameiemøtet.

For å sikre en god og effektiv behandling av saker som kommer inn til møtet, ønskes det at:

  • Det kommer klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøtet
  • Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Forslaget sendes til styret v/ styreleder Roger Kristoffersen

 

Comments are closed.

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B