Ny forretningsfører

Sameiene Ekebergveien 31-37B har fått ny forretningsfører.

S & J Eiendomsforvaltning AS
Postboks 8804 St Olavs Plass
0028 Oslo

www.sjeiendom.no
E-post:

Comments are closed.

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B