Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte i Velforeningen Driftsfellesskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37 B og sameiermøte i hvert av sameiene Ekebergveien 31-37B.

Årsmøte

Med dette innkalles til årsmøte i Velforeningen og sameiermøte i hvert av ovennevnte sameier tirsdag 28. april 2015, kl. 18:00 i Bekkelagshuset, Kongsveien 50. 

Sameiermøtene skal velge sameiestyre bestående av ett styremedlem og en vararepresentant i hvert av de 8 sameiene (hver oppgang). Disse sameiermøtene avholdes umiddelbart etter årsmøtet i Velforeningen.

Vedtektene i hvert av sameiene bestemmer at dersom nytt styre ikke velges, anses det sittende styret med vararepresentatn som gjenvalgt.

I Velforeningens årsmøte behandles følgende saker

  • Årsberetning 2014.
  • Årsregnskal – resultatregnskap og balanse med noter for 2014.
  • Budsjett for 2015.
  • Husleie for 2015.
  • Godtgjørelse til styret.
  • Valg av styrets leder.
  • Andreas Børes forslag vedr. radonmåling og parkeringsavgift, jf. vedlegg.
  • Andre saker.

Vel møtt!

Comments are closed.

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B