Parkering i Ekebergveien 31-37b

Parkering

Rett som det er opplever beboere at noen har stjålet deres parkeringsplass eller at noen har feilparkert slik at det stenger for ferdsel i veien. Alle beboere har plikt til å sette seg inn i og etterfølge sameienes ordensregler, samt informere sine gjester om disse.

Husordensreglenes §20 sier følgende:

«Parkering på fellesarealer er kun tillatt på de oppmerkede plassene. Tildeling skjer i januar av styrets parkeringsansvarlige. Seksjonseiere blir tildelt plasser først etter ansiennitet og deretter blir leietakere tilbudt plass. Eiere går foran leiere.»

Eksempel på vanlig feilparkering i sameiene. Denne bilen har parkert utenfor oppmerket parkering og den blokkerer en av oppgangene.

Eksempel på vanlig feilparkering i sameiene. Denne bilen har parkert utenfor oppmerket parkering og den blokkerer en av oppgangene.

Avtale med parkeringsselskap

Sameiene har avtale med parkeringsselskapet P-Service AS. Dersom noen opplever å få sin tildelte parkeringsplass stjålet eller opplever at en bil stenger for alminnelig ferdsel, kan man ringe P-Service AS for assistanse på tlf. 412 55 384 (vakttelefon utenom åpningstid: 926 70 999). Se for øvrig selskapets nettsider www.pservice.no.

Feilparkerte biler kan ilegges et gebyr og/eller taues vekk for bileiers egen regning og risiko.

Comments are closed.

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B