Nytt fra styret mars 2014

Nytt fra styret

Vårdugnad

Vi håper dere rydder kalenderen og stiller opp på dugnaden lørdag 10.mai.

Årsmøte
Tirsdag 6.mai kl 18.00

 

Ferie
Vaktmester drar på ferie fra 2 – 28 april. Oppfylling av vaskekort gjøres i god tid.

Vedlikehold av veien
Vi kommer også i år til å ha vedlikehold på veien etter en våt vinter.

Rydding i oppgangene
Ber fortsatt om at alle tar en tur på fellesområdene og sikrer egne ting inn i egen bod.

 

Informasjon/kontakt
Hold dere oppdatert på vår hjemmeside: http://www.ekebergveien.no/
Dersom dere har noe å bidra med, ta kontakt:

Comments are closed.

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B