Oppgjør av restgjeld til DNB

Restgjeld

Restgjelden til DNB pr. 31.12.2013 er kr. 1.975.328,- som utgjør kr 47.031,- for hver av de 42 seksjonene som fortsatt har finansiert sin del av entreprisekostnadene gjennom DNB-lånet.

For dem som vil gjøre opp sin andel kan kr. 47.031,- innbetales til konto 1503.27.50068 innen 1. febrauar 2014 for hver seksjon det gjøre sopp for.

De som har forskuddsbetalt for 2014 vil bli kreditert forskuddsbetalingen ved tilbakebetaling. Det er ikke anledning til å foreta motregning.

 

 

Comments are closed.

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B