Årsmøte 2013

Årsmøte 2013

 

INKALLING TIL ÅRSMØTE I VELFORENINGEN DRIFTFELLESSKAPET FOR SAMEIENE EKEBERGVEIEN 31-37 BOG SAMEIERMØTE I HVERT AV SAMEIENE EKEBERGVEIEN 31-37 B

Med dette inkalles til årsmøte i Velforeningen og sameiermøte i hvert av ovennevnte sameier

tirsdag 7. mai 2013, kl 18:00 i Bekkelagshuset, Kongsveien 50.

Sameiermøtene skal velge sameiestyre bestående av ett styremedlem og vararepresentant i hvert av de åtte sameiene (hver oppgang). Disse sameiermøtene avholdes umiddelbart etter årsmøtet i Velforeningen.

Vedtektene i hvert av sameiene bestemmer at dersom nytt styre ikke velges, anses det sittende styret med vararepresentant som gjenvalgt.

I Velforeningens årsmøte behandles følgende saker:

  • Årsregnskap og årsberetning. Regnskap med noter for 2012 og balanse pr. 31.12.2012 er sendt ut direkte til beboere via post eller epost.
  • Revisors beretning ettersendes.
  • Budsjett for 2013.
  • Husleie for 2013 (den enkelte sameiers månedlige a konto-innbetaling av sin andel av felleskostnadene). Styret foreslår 5% økning fra 1. juli 2013.
  • Godtgjørelse til styret og revisor.
  • Valg av styrets leder.
  • Andre saker.

VEL MØTT!

 

Comments are closed.

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B