Nytt fra styret mars 2013

Nytt fra styretProsjekt: Soilrør og spillvannsledninger
Prosjektet er avsluttet og styret er meget fornøyd med gjennomføringen.

Vårdugnad
Vi håper dere rydder kalenderen og stiller opp på dugnaden lørdag 4.mai.
Sett av lørdag 4. mai for høstdugnaden.

Årsmøte
Tirsdag 7.mai kl 18.00

Ferie
Vaktmester drar på ferie fra 23/3 – 21/4.
Oppfylling av vaskekort gjøres i god tid.

Neste store prosjekt?
Oslo kommune vil i 2020 forby oljefyring.
Styret har allerede nå satt i gang med forarbeid til denne overgangen.

Rydding i oppgangene
Ber fortsatt om at alle tar en tur på fellesområdene og sikrer egne ting inn i egen bod.

Comments are closed.

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B