Viktig melding fra TT-Teknikk

Se vedlagt dokument for viktig melding fra TT-Teknikk.

Dette dreier seg om behandling av avløpsrørene som har blitt byttet ut og/eller rehabilitert i løpet av sommeren og høsten.

Vedlegg: Informasjon fra TT-Teknikk vedrørende avløpsrør

Comments are closed.

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B