Nytt fra styret oktober 2012

Prosjekt:
Soilrør og spillvannsledninger

TT-teknikk avslutter i uke 41 de siste arbeidene. De har støtt på noen uforutsette problemer både i bunnledningene fra 34b/37b og fra butikken. Dette har resultert at vi har gått ca. 100.000 kr. over budsjett. Dette har styret bestemt at tas av vårt vedlikeholdsfond.

Høstdugnaden

Vi takker for godt oppmøte på dugnaden og på den påfølgende festen. Sett allerede av lørdag 4. mai og lørdag 5. oktober i 2013.

Vedlikehold i sommer

I løpet av sommeren har vi fått skiftet ut alle loftsvinduene, renset de siste takrennene og reparert veien med asfalt.

Rydding i oppgangene

Helgen 16.-18. november setter vi opp en container for fjerning av hvitevarer, sykler m.m. som står forlatt i oppgangene. Ber om at alle tar en tur på fellesområdene og sikrer egne ting inn i egen bod. Benytt muligheten denne helgen til å bli kvitt gammelt elektrisk avfall du eller ikke kan kaste i containeren!

Informasjon/kontakt

Hold dere oppdatert på vår hjemmeside www.ekebergveien.no
Dersom dere har noe å bidra med, ta kontakt med styret.

 

Comments are closed.

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B