Handlingsplan 2012

Under arbeid:

Rørfornying
– Se framdriftsplan
Uprioritert vedlikeholdsliste:

Asfaltering
– Reparasjon foretas i løpet av sommeren

Fjerning av masse bak 35b/ Planering
– Anbud innhentes

Maling av fasader
– Anbud innhentet, kr: 1.400.000

Rensing av takrenner baksiden b-blokkene
– Anbud innhentes

Trær bak b-blokkene
– Oslo kommune og Hafslund kontaktes

Utskifting av vindu
– Anbud innhentes

Vedlikehold av loftsvindu
– Vaktmester bestiller blikkenslager


Comments are closed.

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B