INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

Sirkulære sendt samtlige sameiere i Sameiene Ekebergveien 31, 31B, 33, 33B, 35, 35B, 37 og 37B.

Oslo, 25. april 2012

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VELFORENINGEN DRIFTSFELLESKAPET FOR SAMEIENE EKEBERGVEIEN 31-37B OG SAMEIERMØTE I HVERT AV SAMEIENE EKEBERGVN. 31-37B

 

Med dette inkalles det til årsmøte i Velforendingen og sameiermøte i hvert av ovennevnte sameier tirsdag 8. mai 2012, kl. 18:00 i Bekkelagshuset, Kongsveien 50.

Sameiermøtene i hvert av Sameiene Ekebergveien 31-37B (hver av oppgangene) skal velge styre bestående av ett styremedlem og en vararepresentant. Disse sameiermøtene holdes umiddelbart etter årsmøtet i Velforeningen.

Vedtektene i hvert av sameiene bestemmer at dersom valg av styret ikke blir avholdt anses det sittende styret med vararepresentant som gjenvalgt.

I Velforeningens årsmøte behandles følgende saker:

  • Årsregnskap og årsberetning. Vedlegg til denne posten legges ikke ut på nettsidene, men er sendt ut i møteinkallelsen.
  • Budsjett for 2012. Vedlegg til denne posten legges ikke ut på nettsidene, men er sendt ut i møteinkallelsen.
  • Godtgjørelse til styret og revisor.
  • Valg av styrets leder
  • Andre saker

VEL MØTT TIL ÅRSMØTE!

 

 

 

Comments are closed.

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B