Nytt fra styret mars/april 2012

Prosjekt: Soilrør og spillvannsledninger

TT- teknikk er i full gang med prosjektet og første fase er ferdig i 37 i uke 11.
Ber om at alle er tilstede de tidspunkt TT-teknikk samler inn nøkler.
Dersom dere ikke kan stille, kontakt formann i oppgangen.

Til leiligheter med dusjkabinett: det kan være en fordel å demontere dette selv.

Informasjon om nedbetaling kommer før påske.

 

Dugnad

Sett av lørdag 5.mai til den årlige vårdugnaden

 

 

Årsmøte 2012

Det er planlagt å gjennomføre årsmøtet tirsdag 8.mai kl. 18.00.

Meld fra om dere ønsker digital innkalling.

 

Vaktmester

Tore er på ferie fra 23.mars til 21. april

 

Hjemmesiden

Hold dere oppdatert og dersom dere har noe å bidra med, ta kontakt.

Adressen er: http://www.ekebergveien.no/

Kontaktinformasjon:

Comments are closed.

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B