Viktig info til E37 ang soilrør og spillvannsledninger

Vedlagt ligger viktig info angående jobb på soilrør og spillvannsledninger i Ekebergveien 37. Det ligger også vedlagt en oppdatert fremdriftsplan.

Varsling oppg 37 høyre og midt leiligheter.

Varsling oppg 37 venstre leiligheter.

Fremdriftsplan for tilbud Rev 1, 24.01.12

Comments are closed.

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B