Nytt fra styret februar/mars 2012

Prosjekt: Soilrør og spillvannsledninger
TT-Teknikk setter i gang med prosjektet i uke 10.
De vil ta oppgangene i rekekfølge 37 -> 31 og 37b -> 31b.

Mer detaljert informasjon kommer vedrørende gjennomføring og tilgang til leilighetene kommer fra entreprenøren.

Se også vedlagt dokument som viser fremdriftsplan.

Som alltid kan dere ta kontakt på epost dersom du har bidrag til nettsidene eller har spørsmål til styret.

VEDLEGG: Fremdriftsplan for Ekebergveien 31-37b

 

Comments are closed.

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B