Nytt fra styret januar 2012

NYTT FRA STYRET

Januar 2012

 

 

Prosjekt: Soilrør og spillvannsledninger

 

Årsmøtet har nå godkjent prosjektet med å oppdatere soilrør og spillvannsledninger.

Sammen med vår innleide konsulent fra Asplan Viak går vi nå gjennom utkastet til kontrakt, og vi regner med å signere denne 10.februar.

 

 

Oppstart planlegges i uke 11, og det planer er å ta oppgangene i følgende rekkefølge: 37 à 31 og 37bà31b.

 

Man regner med at det tar ca. 2 uker pr oppgang.
Mer detaljert informasjon kommer fra entreprenøren når oppstart nærmer seg.

 

Kontaktinformasjon

Adressen er:                                               http://www.ekebergveien.no/
Dersom dere har noe å bidra med:    

Comments are closed.

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B