Vi setter opp en container i slutten av november

På grunn av ønske om å rydde mer i oppgangene, setter vi opp en container helgen 25.- 27. november.

I de oppgangene der det er hensatt mye skrot, bør man organisere seg slik at flere deltar på ryddingen.

Comments are closed.

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B