En ekstra papircontainer

Vi har nå fått på plass en tredje papircontainer i søppelskuret. Som det står klistret på containeren så skal den kun benyttes til papir og papp.

Alle beboere som skal kaste papir og papp oppfordres til å brette store pappesker flate slik at vi slipper overfylte pappcontainere slik vi har opplevd hver uke frem til nå. Dersom pappesken er for stor til å få plass, så må den rives/klippes i mindre biter først.

Det sier seg selv at dersom alle som kaster sine Kolonial-esker og emballasje til store nyinnkjøpte ting som støvsugere, TV og møbler uten å brette, klippe eller trampe dette flatt så vil vi ikke få plass til alt papir- og pappavfallet mellom hver tømming.

ADVARSEL: Falske alarmselgere

Styret er blitt gjort oppmerksom på falske alarmselgere som hevder de kommer fra alarmselskapet Sector Alarm og er engasjert av styret. Dette medfører ikke riktighet, og de som utgir seg for dette er mest sannsynlig personer som ønsker adgang til oppgangene samt befare leilighetene i sameiene for fremtidige kriminelle handlinger som f.eks. innbrudd.

Blir du kontaktet at disse selgerne skal de IKKE slippes inn i oppgangen. Oppgi heller ikke noen slags informasjon til disse personene (f.eks. personalia, ferieplaner, verdier etc.).

Disse personene skal avvises og vi anbefaler beboere som påtreffer disse å kontakte Oslo Politidistrikt på tlf. 22669050.

Søppelcontaineren utenfor 37/35B

Som varslet via oppslag i alle oppgangene, står det nå en søppelcontainer rett utenfor 37 og 35B som alle beboere kan kaste sitt avfall i med unntak av EL-avfall og annet miljøfarlig avfall.

Containeren viste seg å bli veldig fort full, og det er beklagelig å se at enkelte beboere ikke kan respektere de begrensningene som gjelder for avfall. Dette fordyrer leveringen, og gjør at vi i fremtiden ikke kan bestille container for avfallshåndtering.

Dersom styret i sameiene skal fortsette med denne tjenesten er vi avhengig at alle beboere respekterer begrensningene for farlig avfall. 

Når det gjelder elektrisk avfall vil vi i høst tilby bortkjøring av slikt med egen bil. For øvrig kan elektrisk avfall (unntatt hvitevarer) leveres til Oslo Kommunes gjenbruksstasjon på Ryen. Alle med GjenbruksID («Oslonøkkel») kan levere sitt avfall gratis her. Elektrisk avfall (inkludert hvitevarer) kan også leveres gratis hos elektronikkforhandlere som selger dette, som f.eks. Elkjøp og Power selv om du ikke har kjøpt varen der. 

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B